leren

Leren staat bij Misiconi centraal. Het verwerven van nieuwe kennis en deze aanpassen wanneer dat nodig is. Zonder goede lessen en training kunnen wij niet het niveau bereiken dat we voor ogen zien. Ook zijn wij er van overtuigd dat je veel leert door informatie met elkaar te delen en samen te werken. Iedereen leert en verwerft kennis op een andere mannier en daar hebben we aandacht voor. Door hulp van vrijwilligers kunnen we veel een op een werken en genoeg aandacht besteden aan de ontwikkeling van elke danser. Binnen de lessen maken we veel gebruik van technische dans oefeningen, creative opdrachten en gestructureerde improvisatie oefeningen.

Misiconi Dance Company verzorgt danstrainingen op diverse niveaus waarin dansers met en zonder een beperking samen dansen. De diversiteit van de dansers vraagt speciale expertise voor het herkennen van ieders individuele manier om kennis en kunde te verwerven. De docenten zijn hierin getraind en er wordt veel een-op-een gewerkt met de ontwikkeling van de danser als uitgangspunt. Tijdens de lessen is er behalve aandacht voor danstechniek ook veel ruimte voor gestructureerde improvisatie-oefeningen en opdrachten die een beroep doen op de individuele creativiteit.

“Dansen bevordert de creativiteit, omdat het een beroep doet op fantasie en het oplossingsgericht vermogen.”, Rosanne Geerdes in ‘Hoe stimuleert inclusiedans het creatief vermogen?’

Naast ons eigen blog houden wij een internationale website bij die als online platform en informatie bron dient. Je vindt hier literatuur, video’s, interviews, gerelateerde gezelschappen en verhalen over inclusie dans.