Stichting Misiconi

Stichting Misiconi – Misiconi Dance Company

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van integratie en samenwerking tussen mensen met en zonder een beperking (fysiek, verstandelijk of anderzijds) en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Bestuur:
Gabriëlle Dijkman – Voorzitter
Nicoline Zemering – Secretaris
Wil van de Wetering – Penningmeester

Statuten Stichting Misiconi
Stichting Misiconi oprichtingsakte

Fiscaal nummer, beloning bestuur
Fiscaal nummer – beloning bestuur

Kamer van Koophandel
uittreksel handelsregister

Beleidsplan
Stichting Misiconi beleidsplan 2018-2020

Jaarcijfers
Jaarcijfers Stichting Misiconi 2017

Privacy verklaring
Privacy verklaring 2018