Vacatures

Per direct zijn we opzoek naar een nieuwe penningmeester en secretaris. Voor meer vragen kun je contact opnemen met info@misiconidance.nl of 0644366146

 

Penningmeester gezocht!

In verband met persoonlijke omstandigheden van de huidige penningmeester is het bestuur van de stichting Misiconi op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Taken en gewenste ervaring

Als lid van het bestuur

▪  Affiniteit met de missie, de doelstelling en het werkterrein van Misiconi

▪  In het bezit van bestuurlijke kwaliteiten, bij voorkeur ervaring als bestuurder met een fondsverwervende en/of culturele organisatie

▪  In staat tot teamwerking

▪  Het besturen op hoofdlijnen, het beoordelen van strategische uitgangspunten en

bewaken van de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken

▪  Handelen volgens de vereisten van Good Governance

 

Als penningmeester

▪  Ervaring met het financieel beleid van een (non)profit organisatie, bij voorkeur in

de culturele sector

▪  Kennis en inzicht in financiële processen, in staat tot het adviseren over jaarrekening, begroting, financiële risico’s

▪  Gevraagd e ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur over financiële zaken

▪  Toezien op de financiële planning, prognoses, verantwoording

▪  Overleg met relevante organisaties zoals de accountant, de financiële administratie

▪  Het contact onderhouden met de directeur van de stichting

▪  Het ontwikkelen van kaders voor het toekomstig beleid

 

Overig

▪  Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor

reiskosten e.d. op basis van werkelijk gemaakte kosten

▪  De zittingtermijn voo bestuursleden is … jaar, waarna het bestuurslid eenmalig voor opnieuw … jaar herkozen kan worden

▪  De tijdsinvestering

o Circa 4 vergaderingen per jaar op een centrale locatie (halfdagdeel).Een van de vergaderingen zal bestaan uit een werkbezoek

o In het voorjaar en het najaar extra werk in verband met de opstelling van de begroting en de jaarrekening

o Zo mogelijk representatie bij projecten van Misiconi.

Een concept bedrijfsplan is aanwezig

 

 

Secretaris gezocht!

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige secretaris is het bestuur van de stichting Misiconi op zoek naar een nieuwe secretaris.

Taken en gewenste ervaring

Als lid van het bestuur

▪  Affiniteit met de missie, de doelstelling en het werkterrein van Misiconi

▪  In het bezit van bestuurlijke kwaliteiten, bij voorkeur in de culturele en/of onderwijssector

▪  In staat tot teamwerking

▪  Het besturen op hoofdlijnen, het beoordelen van strategische uitgangspunten en

bewaken van de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken

▪  Handelen volgens de vereisten van Good Governance

 

Als secretaris

▪  Het voorbereiden en verslag leggen van de vergaderingen i.o.m. de voorzitter en

directeur

▪  Communicatievaardigheden/gespreksvaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, inclusief kennis van de Engelse taal

▪  Kennis van de sociale media en digitale vaardigheden

▪  Het contact onderhouden met de directeur van de stichting

▪  Inzicht in organisaties in verandering

▪  In staat zijn tot plannen/organiseren

▪  In bezit van een netwerk/kunnen netwerken op een van de gebieden zoals genoemd onder ‘lid van het bestuur’

 

Overig

▪  Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor

reiskosten e.d. op basis van werkelijk gemaakte kosten

▪  De zittingtermijn voo bestuursleden is … jaar, waarna het bestuurslid eenmalig voor opnieuw … jaar herkozen kan worden

▪  De tijdsinvestering

o Circa 4 vergaderingen per jaar op een centrale locatie (halfdagdeel).Een van de vergaderingen zal bestaan uit een werkbezoek

o In het voorjaar en het najaar extra werk in verband met de opstelling van de begroting en de jaarrekening

o Zo mogelijk representatie bij projecten van Misiconi.

Een concept bedrijfsplan is aanwezig