Welkom

Het gezelschap
Misiconi Dance Company is een professioneel inclusie dansgezelschap gevestigd in Rotterdam. Inclusiedans is een dansvorm waar dansers met en zonder een beperking samen dansen. De combinatie van dansers van allerlei kunnen, ieder met eigen fysieke en mentale kwaliteiten, leidt tot bijzondere resultaten. Wij geloven dat inclusief werken nieuwe creatieve en artistieke mogelijkheden schept. Iedereen is anders en dit gegeven gebruiken wij om onze diversiteit en verscheidenheid te vieren.

‘Een dansgezelschap met ongelijkheid als grootste troef!’

Bij Misiconi wordt een groot beroep gedaan op de creativiteit en oplossingsgerichtheid van dansers, docenten en choreografen. Wij werken vanuit de capaciteiten en krachten van het individu. Zowel de dansers met als de dansers zonder beperking leren op een andere manier met hun lichaam omgaan en gaan ook een dialoog met elkaar aan. Vaste patronen en werkwijzen worden doorbroken. Dit geldt ook voor het publiek. Inclusiedans dwingt de toeschouwer tot een andere kijk op dans en het lichaam in beweging. Het resultaat is een extra gelaagdheid in de dans en een bijzondere toegevoegde dimensie. Dit inspireert en verrijkt.

“Inclusiedans zoekt naar nieuwe vormen, bewegingen die men nog niet kent.”, Rosanne Geerdes in ‘Hoe stimuleert inclusiedans het creatief vermogen?’

De voorstellingen zijn vaak beeldend en conceptueel met een cross-over naar digitale media. Het confronteert het publiek met hun vooroordelen over dans en roept daardoor vragen op. Vaak hebben de stukken een maatschappelijk vraagstuk ten grondslag. Zoals het plastic gebruik in onze samenleving of wat denken we bij het eerste oogcontact. Duidelijke communicatie, interactie en intermenselijke relaties zijn volop zichtbaar en voelbaar in het werk. Daarbinnen is er een sterk onderzoekend karakter dat voortvloeit uit een langer werkproces, maar ook door het constant bijstellen van concept en bewegingstaal. Misiconi en ik geloven in samenwerkingsverbanden en dialoog tussen alle partijen die deelnemen aan een werkproces. Het gezelschap is werkzaam op nationaal en internationaal niveau. Misiconi Dance Company heeft onder andere gestaan op FADM, Delft Fringe festival, ADE, Gathered Together Festival, D-CAF Cairo, KIADA Festival, We make the city/ROEF festival en Danceable #2.

Wat doen we nog meer?

Naast professionele producties organiseert de stichting ook bewegingslessen op vaste tijden, Mixable Masterclasses, Talks, Side Kick Event’s en inclusieve, baanbrekende trainingsmethoden voor professionals zoals Unload to Upload en ons huidige Shift! project gesubsidieerd door de Europese Unie. 

Misiconi is inmiddels opgedeeld in 3 units:

  1. Misiconi Dance Company, het gezelschap
  2. Misiconi’s Center of Expertise, een inclusief kunst- en kenniscentrum op zowel cultureel, sociaal als educatief gebied – lokaal en regionaal in Nederland.
  3. Misiconi Creative Community, een inclusieve dansgemeenschap waar iedereen welkom is en waar nieuw talent wordt ontdekt door middel van creativiteit.

Misiconi DC voorziet in een behoefte aan deskundigheid, continuïteit en een gedegen lesopbouw voor inclusiedansgroepen. Iedereen moet de kans krijgen zijn of haar danstalent te ontwikkelen. Dit vereist een andere manier van kijken naar dans. Misiconi wil docenten en dansmakers hiertoe inspireren. Inclusiedans zorgt voor een toegankelijkere danspraktijk waarin iedereen welkom is en kan groeien naar zijn of haar potentieel.

In december 2017 is het Unload to Upload programma en boek gelanceerd. Het boek sluit aan bij de veranderende behoeften van mensen die in hun vrije tijd kunst beoefenen. Verbindingen en co-creatie staan centraal. Zo stimuleert en inspireert dit project cultuurparticipatie en de verbinding tussen amateurs en professionals.Om inclusiedans te bevorderen, zijn deskundige docenten nodig, en een toegankelijker leersysteem binnen danseducatie en goede literatuur. Met Unload to Upload probeert Misiconi zoveel mogelijk nieuwe aspecten en invalshoeken te belichten.Een belangrijk uitgangspunt voor het programma is het werken als gelijken. Deelnemers en docenten werken in co-creatie.