MenuSluiten

Het belang van beleven en ervaren

14/10/2019

Afgelopen week waren we van de partij op de inspiratiemiddag van Cultuur Oost voor de EMB/OZG doelgroep. Hierdoor werden we getriggerd om wat te schrijven over ‘beleving’ en ‘ervaring’. De beleving wordt ook wel een vorm van kwalitatieve eigenschappen van de waarneming genoemd, waarin het bewustzijn een belangrijke rol speelt.

Binnen de stichting maken we al veel gebruik van beleving, zelfs in onze voorstellingen zit altijd een vorm van interne beleving door middel van bijvoorbeeld participatie. Waarom is beleven en ervaren zo belangrijk, niet alleen voor deze doelgroep, maar ook in het algemeen in je dansles of in je artistieke werk?

In het dagelijkse leven zijn we gewend om te kijken, te spreken en op een natuurlijke manier bepaalde handelingen te doen. Echter binnen het dansvak oefenen we een bepaalde handeling en hebben we fysiek contact met collega-dansers. Hierdoor ervaren en voelen we intern of iets lukt of waar je vastloopt. Het voelen is iets anders dan het weten. Als beide gecombineerd worden zal het effect groter zijn in bijvoorbeeld leren. Ook nemen we een interne ervaring mee die we wellicht in andere situaties kunnen toepassen. We kunnen nog meer beleving toevoegen op bijvoorbeeld het tactiele, auditieve of visuele vlak, of op het vlak van geur of smaak. De zintuigen worden dan geprikkeld en je ervaring zal completer zijn.

In de zorg wordt gewerkt met belevingsgerichte zorg. Als je in iemands wereld stapt kun je nog beter aansluiten bij de cliënt. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan doelstellingen als verhogen van de eigen regie, iets doen wat fijn is, of het verkleinen van de interne onrust. In alle gevallen gaat het over het vergroten van de kwaliteit van de individuele beleving van de cliënt. Maar waarom is dit? De beleving wordt in de hersenen gekoppeld aan een gevoel, wat dan wordt gekoppeld aan een emotie, of emotionele reactie. Er ontstaat een respons. Door op verschillende manieren de beleving te prikkelen ontstaat er een ander perspectief of reactie, of kunnen de emoties veranderen.

Dus je kan concluderen dat een moeilijke opdracht met veel negativiteit of onrust door middel van een bepaalde ervaring plezieriger wordt. Op een soortgelijke manier kun je bij artistiek werk de ervaring en beleving vergroten op een dusdanige manier dat het werk je publiek raakt. En wie wil dat nou niet als kunstenaar?

Onze beleving in De Nieuwe Belevenis en het delen van ervaring op de inspiratiemiddag heeft in ieder geval ons perspectief veranderd en ons aan het denken gezet. Welke beleving heb jij recent meegemaakt?