MenuSluiten

Gallery

[NL] Wij doen veel mooie projecten, zowel op locatie als in het theater. Heb je vragen over onze producties, neem dan contact met ons op.

[EN] We do many great projects, both on location and in the theater. If you have any questions about our productions, please contact us.

Goed bedacht, goed gespeeld, vol overgave, kracht en eerlijkheid!

Shifting Faces

[NL] De nieuwe voorstelling Shifting Faces wordt gereflecteerd op de maakbaarheid van de mens en de transformatie daarvan in het heden en de toekomst. Shifting Faces roept vragen op over wat ‘normaliteit’ is en hoe synchroon en identiek we kunnen zijn als mensen in deze samenleving. Non-verbale communicatie speelt een grote rol in Shifting Faces door het gebruik van maskers, waarbij de focus ligt op het lichaam als verteller. Foto door Hans Gerritsen

[EN] The new performance Shifting Faces reflects on the manipulability of humans and their transformation in the present and the future. Shifting Faces raises questions about what “normalcy” is and how synchronous and identical we can be as people in this society. Non-verbal communication plays a major role in Shifting Faces through the use of masks, where the focus is on the body as a narrator. Photo by Hans Gerritsen

Homo Sapiens 3.0

[NL] Homo sapiens 3.0 is een vooronderzoek over de rolstoel als object versus de rolstoel als onderdeel van de mens (cyborg). Het menselijke vermogen licht in het feit dat wij organen ons kunnen aanpassen in een voortdurend veranderende omgeving door middel van wetenschap en evolutie. Van levenloze elementen en dode materie zijn complexe organismen ontstaan. Bij welke verschijnselen kan men leven toeschrijven. Onze lucht brengt dode materie tot leven…

[EN] Homo sapiens 3.0 is a preliminary study about the wheelchair as an object versus the wheelchair as part of the human being (cyborg). The human capacity is reflected in the fact that our organs can adapt to a constantly changing environment through science and evolution. Complex organisms have arisen from inanimate elements and dead matter. What phenomena can be attributed to life. Our air brings dead matter to life …

MASKS

[NL]Masks is een wandelende voorstelling van 15 minuten. Masks is een spel met emoties en non-verbale communicatie die zich uiten in een gezicht en in een masker. De voorstelling is toegankelijk voor de hele familie. De Gemeente Rotterdam heeft Masks gesubsidieerd.

[EN] Masks is a 15 minute walking show. Masks is a game with emotions and non-verbal communication that are expressed in a face and a mask. The show is open to the whole family. The Municipality of Rotterdam has subsidized Masks.

Verkoop informatie vind je hier / more information here

Walkie Talkie Wilderness

[NL] Walkie Talkie wilderness is een interactieve voorstelling op locatie met een duur van 45 minuten. De voorstelling gaat over communicatie en machtsverhoudingen. Het stuk is gesubsidieerd door Prins Bernhard Cultuur Fonds, VSBfonds, Handicap NL, Amsterdams Fonds Voor De Kunsten (AFK) en Gemeente Rotterdam.

[EN] Walkie Talkie wilderness is an interactive on-site show with a duration of 45 minutes. The performance is about communication and power relations. The piece is subsidized by Prins Bernhard Cultuur Fonds, VSBfonds, Handicap NL, Amsterdam Fund for the Arts (AFK) and the Municipality of Rotterdam.

Verkoop informatie vind je hier / more information here

This Situation

[NL] This Situation is een korte voorstelling van 10 minuten. Het stuk is geïnspireerd op het werk van Jesper Just. Drie jonge dansers die jeugdigheid uitstralen komen op en vormen gekaderde beelden die vloeiend in elkaar overgaan. In het werk van Just staat de rol van stereotypering vaak centraal, evenals de relatie met elkaar en met de gebouwde omgeving. Bekijken en bekeken worden en hiermee het perspectief veranderen. In het werk van het trio komt een duidelijke esthetiek terug die gelijkenis vertoont met het gelikte videowerk van Jesper Just.

[EN] This Situation is a short performance of 10 minutes. The piece is inspired by the work of Jesper Just. Three young dancers who radiate youthfulness emerge and form framed images that flow smoothly into each other. In Just’s work the role of stereotyping is often central, as well as the relationship with each other and with the built environment. View and be viewed and thus change the perspective. The trio’s work has a clear aesthetic that resembles the slick video work of Jesper Just.

Flirt Fantasies

[NL] Flirt Fantasies, what do you think when you look at me? is een 30 minuten durend stuk dat is opgebouwd uit drie scenes. Flirt Fantasies gaat over intermenselijke relaties. Over communicatie en over interactie of het ontbreken daarvan. Vervreemding van jezelf en van de ander liggen op de loer. Vooral als er ook verliefdheid in het spel is. Vervolgens begint het spel der liefde met al zijn spelregels en restricties. Het spel van aftasten, van zoeken naar vrijheid, van het overwinnen van onzekerheid.

[EN]Flirt Fantasies, what do you think when you look at me? is a 30-minute piece that consists of three scenes. Flirt Fantasies is about interpersonal relationships. About communication and about interaction or the lack thereof. Alienation from yourself and from the other is lurking. Especially when falling in love is also involved. Then the game of love begins with all its rules and restrictions. The game of sensing, of seeking freedom, of overcoming uncertainty.

#storyteller

[NL] Storyteller is een 10 minuten durend duet op locatie. Het stuk is een diepgaand en origineel onderzoek naar het verkennen van elkaar en de mogelijkheden van de rolstoel. Tekstuele en audiovisuele inspiratiebronnen zijn omgezet in beweging, zonder een evidente verhaallijn. De dans zet de fantasie van de toeschouwers in beweging. Zij worden zelf de ‘storytellers’ en delen hun verhaal op Instagram, Facebook en Twitter met de hashtag #misiconistoryteller

[EN] Flirt Fantasies, what do you think when you look at me? is a 30-minute piece that consists of three scenes. Flirt Fantasies is about interpersonal relationships. About communication and about interaction or the lack thereof. Alienation from yourself and from the other is lurking. Especially when falling in love is also involved. Then the game of love begins with all its rules and restrictions. The game of sensing, of seeking freedom, of overcoming uncertainty.

Verkoop informatie vind je hier / more information here

Science of the heart

[NL] Een videoclip gemaakt in opdracht van Majestique. Geïnspireerd op Ode aan de Plastic zak. Het eerste Misiconi stuk.

[EN] A video clip commissioned by Majestique. Inspired by Ode to the Plastic bag. The first Misiconi piece.